Behavioural Based Safety

 
 
Onze consultancy-afdeling R-act helpt u met de implementatie van een Behavioral Based Safety observatie-en feedbackprogramma (BBS).
 
Een zeer concrete aanpak om de veiligheidscultuur tot een hoger niveau te brengen, is het opzetten van een behavioral based safety-programma in uw bedrijf. Ongeveer 80% van de arbeidsongevallen heeft een gedragsmatige oorzaak. Het loont dus zeker de moeite om te focussen op veiligheidsgedrag.
 
Wat is Behavioral Based Safety (BBS)? 
 
Collega's observeren elkaar on the job en geven elkaar gedragsgerichte feedback in een positieve sfeer. Veilige handelingen worden bekrachtigd. In een sfeer van bezorgdheid worden tips gegeven m.b.t. risicogedragingen. Observatoren stimuleren hun collega's tot het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid. Gedragsbelemmerende factoren worden tevens opgespoord en gemeld aan de supervisie voor actiename. De observatiegegevens worden naamloos geregistreerd, periodiek geanalyseerd en besproken met alle medewerkers tijdens feedbackmeetings. Op basis van de analyse worden gerichte acties opgezet om het knelpuntgedrag te verbeteren. Dan start de observatiecyclus opnieuw, en wordt er opgevolgd of de gedragsveiligheidsindex (% geobserveerde veilige gedragingen) al dan niet evolueert.
 
Het volledige proces is eigendom van de werknemers zelf, wat voor veel bedrijven én hun medewerkers nieuw is. Medewerkers vormen zelf een stuurgroep die het proces ontwerpt, promoot en bijstuurt. Deelname aan het proces als stuurgroeplid of observator is gebaseerd op vrijwillige medewerking. Het management werkt hier vooral ondersteunend en stimulerend.
 
Het volledige proces baseert zich op een positieve aanpak die fel contrasteert met een disciplinair beleid. Iedereen weet dat grote nadruk op disciplinaire maatregelen m.b.t. het veiligheidsbeleid tot negatieve neveneffecten leidt. Mensen zijn in deze laatste context vooral bezig met het vermijden van straf, wat leidt tot minimumgedrag en zelfs het niet meer durven melden van bijna-ongevallen enz. . Een positieve aanpak verhoogt de betrokkenheid en leidt tot oprechte medewerking en openheid, een "must" voor een echte veiligheidscultuur. Terwijl het normaal is dat discipline een plaats heeft in een bedrijf, wordt binnen BBS het "no name, no blame" principe gehanteerd: niemand zal ooit nadelen ondervinden n.a.v. het bezoek van een collega-observator: "het blijft tussen ons!".
 
Hier vind je een overzicht van de stappen en bestanddelen van ons Behavioral Based Safety programma:
Supervisor driven observatie- en feedbacksystemen
 
BBS is een nieuwe trend, en sommige bedrijven starten hier te vroeg mee: zij bevinden zich nog niet in het juiste stadium van veiligheidscultuur. Wij kunnen bepalen of uw bedrijf er klaar voor is. Indien u er nog niet klaar voor bent, dan raden wij u aan om een supervisor driven observatie-en feedbacksysteem op te starten volgens de voornaamste bbs-principes.
 
Boost uw preventiebeleid door te werken op gedrag.
 
Goed geïmplementeerde observatiesystemen geven een stevige boost aan uw preventiebeleid én uw veiligheidscultuur. Op termijn zal u merken dat u met BBS of andere veiligheidsobservatieprocessen stevige resultaten kan behalen.
 
Wij bieden u een zeer professionele begeleiding en beschikken over alle implementatietools (managementcommitment, checklists, trackingsoftware, observatorentraining...).
 
Consultant van dienst is Peter Houdmeyers, bedrijfspsycholoog met specialisatie in gedragsveiligheid.
 
Meer informatie?
 
Wilt u meer weten over de werking van het Behavioral Based Safety-programma van B.L.I.T.S.? Aarzel dan niet om ons te contacteren. U kunt ons telefonisch bereiken of ons het informatieformulier doorsturen. Wij helpen u graag verder met uw vragen.
 

Contact

B.L.I.T.S. NV
G. Vandenheuvelstraat 131A
2230 Herselt
Tel.: 016/57 11 47

Fax.: 016/57 02 56
info@blitsnv.be
BTW: BE0447.973.219
Blits N.V. G. Vandenheuvelstraat 131A 2230 Herselt Tel.: 016/571 147 Gsm : 0475/726 792 info@blitsnv.be